rosser.no

Visuell identitet

I vår arbeidsmodell definerer vi visuell identitet som et av de grunnleggende elementene rundt «assosiasjoner». Det er her teori skal materialiseres til noe som skaper gode følelser og befester din særegenhet.

Vi liker ikke løsrevne strategiprosesser for visuell identitet!

Grunnen er enkel. Visuell identitet er kun ett av flere virkemidler for å styre mot et ønsket omdømme.

Vi har kun én identitet, og den er ikke bare visuell

Vi arbeider med visuell identitet og designmanualer. Men vi arbeider også med tekstuell identitet og tekstmanualer,  og manualer for personligheten til merkevaren og hvordan den skal forsterkes gjennom reklame eller menneskene i organisasjonen. 

Det viktige er at retningslinjer for alle disse områdene kommer som et resultat av en overhengende strategiprosess, som beskriver din egenart.

Da har du et felles utgangspunkt som styrer at alle virkemidlene trekker i samme retning, enten det er visuelt, tekstuelt eller at den handler om «takt og tone».

Derfor arbeider vi strategisk med visuell identitet, men gjennom gode arbeidsmodeller som gjør den visuelle identiteten til en forlengelse av den overhengende strategien. Med gode designere koblet på, blir det en spennende kombinasjon.