rosser.no

Strategi & analyse

En strategi må være tydelig. For alle. Derfor har vi definert strategien til å være et forpliktende løfte. Det er lett å samle de ansatte rundt, og gjør det lett å forstå hva det betyr for den enkeltes arbeidsinnsats i hverdagen – uansett stilling og funksjon. 

Strategisk arbeid må gi synergier til alle andre aktiviteter!

Når vi arbeider strategi med våre verktøy, har vi modeller som bringer strategien videre til alle de områdene du arbeider på, enten det er visuell identitet, innhold, reklamekampanjer, salg eller internmarkedsføring. Alt vil henge sammen. Det er smart, og det er leant.

Strategi og egenart.

Det viktigste når vi arbeider med strategiprosesser, er å komme til den innerste kjernen av det vi skal markedsføre. Vi kan ikke selge noe på feil premisser. Det betyr at vi er særdeles opptatt av din historie, kultur og opprinnelse. Som et verktøy i denne prosessen bruker vi «Merkevarehjulet», en slags trakt for å destillere og foredle informasjon.

Strategi og innovasjon.

Vi har vært innom mange innovasjonsmodeller gjennom vårt arbeid. Når vi endelig landet på Doblin sin modell, og tilpasset den litt, fant vi den perfekte måten å både arbeide innovativt og sortere kunnskap som allerede er tilgjengelig – og som lander trygt og godt inn i merkevarehjulet. Vi bruker den samme modellen for å få en god struktur når vi arbeidere SWOT.  Det gjør at arbeidet blir mer strukturert, og tydeliggjør potensiale mye bedre.

Strategi og analyse.

For oss er det viktig å bruke den innsikten du har fra før. I tillegg har vi utviklet analyser som spiller på lag med alle våre andre verktøy. Grovt sett kan vi dele dem inn i følgende områder:

  • Kategorianalyse, med målgrupper og konkurrenter
  • Konsept- og budskapstesting
  • Kontinuerlig tracking av valgte KPI’er
  • Fortløpende effektmålinger/justeringer

Strategi og målgrupper.

Vi starter aldri med målgruppene. Men, vi lander godt med dem etter hvert. Du blir fort forvirret om du hele tiden skal lete etter hva målgruppene dine vil ha, før du vet hvem du selv er. Merkelig sier noen. Klokt, sier vi. Men når vi kommer så langt, er vi er veldig glade i «personas», eller «arketyper» på hvem vi skal snakke til. Da blir kommunikasjonen spissere, og bedre.

Strategi og egne ansatte.

«Employer Branding» er et høyaktuelt begrep. Ganske enkelt fordi det er knapphet på dyktige mennesker i mange bransjer, og fordi det er viktig å ta godt vare på egne ansatte. Våre verktøy «kobler» internt og eksternt på en særdeles god måte. Grunnlaget for alt vårt strategiske arbeid handler om at de ansatte lett skal kunne dra i samme retning, og vite hvordan og hvorfor de skal gjøre det.

Strategi og tekst.

Vi kan ikke unngå å ta med tekst som en viktig del av vårt strategiarbeid. Du får mange spissformuleringer når du arbeider strategi med oss. Både et forpliktende løfte,  de viktige salgsargumentene dine, og en tekstmanual som klargjør hvordan annen tekst og innhold skal formuleres. Tekst er et sterkt virkemiddel – om det spisses og koordineres.