rosser.no

Lean Marketing

Lean Marketing handler om å fjerne det som er unødvendig og fokusere på det som gir mest mulig effekt. Kort sagt: Mer for mindre.

Rosser sin måte å jobbe lean på er å effektivisere både administrasjon og oppgaveløsning – hele tiden.

Lean i markedsføring

«Lean» er et begrep som brukes i mange bransjer og sammenhenger. Lean-metodikken ble utviklet av Toyota som en måte å oppnå målet om «zero muda» – ingen sløsing. Vi har valgt vår egen, bredere tilnærming til lean-begrepet i vårt arbeid med Lean Marketing.

Kundeløftet i sentrum

I Lean Marketing fokuserer vi på budskapet som gir størst mulig effekt, og dette kaller vi kundeløftet. Et tydelig kundeløfte gjør merkevaren i stand til å nå sine mål. Løftet må være så tydelig at det skiller deg fra konkurrentene dine, og sterkt nok til å kunne bli markedsleder. Det må være noe organisasjonen din tror på. Det må være et noe de strekker seg etter for å levere på hver eneste dag, et løfte som gjør dem stolte.

Tror du på det, da er vi en god match.

Et kundeløfte skal levere på følgende kriterier:

  1. Det skal posisjonere dere i forhold til konkurrentene
  2. Det skal være selgende
  3. Det skal ha potensial til å nye målgrupper og bli markedsleder
  4. Det skal kunne dramatiseres
  5. Det skal kunne underbygges med reelle, salgbare bevis
  6. Det skal være tidløst

I praksis kan kundeløftet være en lang setning eller en «payoff». Den skal tydelig oppsummere hvorfor du er bedre enn konkurrentene dine.

Tekst først

«Distinkte merkevarer» har blitt et vanlig begrep. Det handler om å skille seg fra mengden med en unik identitet, og vise seg frem på en tydelig og overbevisende måte. Mange snakker da om visuelle elementer, og veldig lite om tekst. I Rosser har vi snudd det på hodet. Vi snakker først om tekster som skal bidra til å skape din distinkte merkevare, deretter arbeider vi med det visuelle. Vi mener de visuelle elementene må underbygge merkevarens posisjon – kundeløftet.

Kaizen og kontinuerlig forbedring

Kaizen er det japanske ordet for forbedring, og er mye mer enn et ord. Det er en filosofi, og sentralt i denne er ideen om at veien er målet. Kaizen er knyttet til lean på den måten at man hele tiden jobber for å forbedre, og at dette er en kontinuerlig prosess. Slik oppnår vi sammen de beste resultatene på sikt.

Slik forbedrer vi oss

For å få til kontinuerlig forbedring, trenger vi gode verktøy. Det unike i vår verktøykasse er prosessen for å finne kundeløftet og hvordan dette skal innarbeides. Denne prosessen legger premissene for videre arbeid med kreative uttak som tekst og grafiske elementer. Vi bygger lag på lag rundt kundeløftet – uansett hvilke mediekanaler og fagområder vi beveger oss inn i. Det handler om å arbeide rasjonelt, målbevisst og kreativt i samme åndedrag. Minst mulig ressursbruk, best mulig effekt. Lean.

Content is king, distribution is queen

Om vi legger til «Strategy is castle», har vi et godt bilde på vår prosess. For å nå ut med kundeløftene, trenger vi gode, kreative dramatiseringer som snakker til både hjertet og hodet. Og gode dramatiseringer fortjener vinger som fører dem ut i verden. Da snakker vi om kanalbruk – store som små. Det er vanskelig å oppnå Lean Marketing uten skarpe hoder som distribuerer budskapet. I Rosser jobber reklame og medier som ett team. Da blir det virkelig leant. Gøy er det også.