rosser.no

Idé & kampanjer

Idéarbeid er selve grunnstammen i et reklamebyrå. Vi arbeider aldri idé uten en strategi i bunnen. Og vi setter alltid sammen idéteamet med basis i hva oppgaven krever. Det betyr ingen faste team. Vi går korteste og sikreste vei, og jobber like gjerne idé sammen med våre kunder.

Hvem er det egentlig som er idémakere

Vi har ikke en tradisjonell oppbygging av kreative team. Alle som arbeider i Rosser er kreatører. Det samme er kundene våre. Vår jobb er å sørge  for at den kreative energien blir kanalisert til gode løsninger for den strategien vi har valgt – uansett hvor idéene kommer fra.

Vi starter alltid med tekst.

Tekst er grunnstammen i et medielandskap med plassmangel.
Når vi sier at vårt idé- og kampanjearbeid alltid starter med tekst, så stemmer det! Men vi har alltid en spissformulert strategi i bunnen før vi starter.  Og siden strategien for oss er et kundeløfte, er det naturlig at vi formulerer ut de beste salgsargumentene som  bevis for dette løftet. Da har vi konkrete, kreative oppgaver å forholde oss til.

Intuitiv fase.

Vi liker å starte med en intuitiv fase når vi skal arbeide kreativt. Det er viktig å få ut det som ligger i «toppen av hodet». Resultatet fra den intuitive fasen tar vi med oss inn i det videre arbeidet, enten som hovedveier å gå, eller som inspirasjon til veier å tenke videre på. Det er sjeldent at ikke noe av det vi har vært innom i intuitiv fase er synlig i sluttresultatet.

Kreativt konsept.

Når vårt kreative arbeid er ferdig, beskriver vi vårt kreative konsept. Det gjør det lettere for andre, – både internt og eksternt som skal bidra til å implementere løsningene ut i de forskjellige kanalene. Vårt kreative konsept inneholder både hvordan bilder skal benyttes, hvordan vi skal forholde oss til tekst, og hva som er «innafor» og «utafor» når det gjelder dramatiseringer og personlighet i uttak.

Kampanjearbeid.

Når det gjelder kampanjearbeid, så arbeider vi med gode styringsverktøy og oversiktlige rutiner. Det kan være store «puslespill» som skal på plass med tanke på bannere i mange formater, Google AdWords, Innhold på websider, Sosiale Medier og mye, mye mer. Da gjelder det å få samlet aktivitetene så de bygger hverandre sterkere. God prosjektledelse sikrer god effekt!

Vårt eget mediebyrå.

Vi samarbeider med mediebyråer, og vi er vårt eget mediebyrå. Det betyr at vi har en løsning for å komme tett på målgruppen med en blanding av sosiale medier og programmatisk annonsering. Det gjør at vi kan hjelpe deg helt i mål med annonseringen din – uansett hvilke flater du ønsker å være tilstede på. I tillegg har vi en egen løsning hvor vi kan samle resultatene for alle dine markedsaktiviteter i ett oversiktlig dashboard. Da blir det letter å lære, og forbedre seg underveis. Godt og leant!

Ekspressjobber – viktig, men lett å glemme.

Hverdagen består ofte av jobber som må løses enkelt og raskt. Vi vet hvor viktig det er at disse jobbene går med minst mulig friksjon. Ekspressjobber fordeler seg ofte på flere fagdisipliner, og det blir sjeldent ekspress om jobben havner hos feil person.

Vi gjør det enkelt:

  • Vi blir enige om hvilke type tjenester du trenger ekspressleveranser på
  • Vi definerer teamet og sørger for at de kjenner behovene dine
  • Vi blir enige om en maksimumsum for hver jobb uten at vi trenger å budsjettere jobben på forhånd
  • Vi oppretter prosjekter og arkivering så de matcher ekspressleveransen
  • Vi gjør jobben!